T-ISTASTYONU’NA HOSGELDINIZ

T’lerle başlayan kelimelerin dönüşümü…
Oyun, sanat ve zanaat istasyonlarından oluşan, yetişkin ve aynı anda farklı yaş gruplarından çocukların katıldığı, keyifli, öğretici, içinde mesajlar içeren etkinlikler zinciri, interaktif bir sergi. 

Burada farklı yaş grupları aynı zamanda öğreniyor, eğleniyorlar.

Küçük çocuklar Tlerle öğreniyorlar. Takip ediyorlar, tutuyorlar, test ediyorlar, taklit ediyorlar, tekrar ediyorlar.
Ritim ve tekrar öğrenme sürecinin de, yaşamın da içinde, tüm duyuların, doğadaki çeşitliğin birlikteliği ile.
Öğrenilen yetişkinlerde de farkındalığı sağlıyor.
Topluca hareket etmeyi, tek başına çalışıp, yaratıcı çözümler bulmayı ve iyiye, güzele takılmayı oyunla deneyimliyoruz birlikte, ve yaptığımızın toplumsal faydasını da hissediyoruz.
Yetişkinler T-istasyonunda çocukluk mesleklerine geri dönüyorlar, oynuyorlar, onlar için de uygun oyun ve aktivitelerle, bir akıl takıl oyunuyla yetişkin ve çocuk çok farklı şekilde oynuyor.
Yetişkinler “mış” gibi yapmadıkları, yani kendileri için oynadıkları için, çocuk da bundan olumlu etkileniyor.
Bu yüzden diyoruz ki “bizde yetişkinlerin oynaMAMAsı yasaktır”

Tohum, toprak. Tree, tahta, testere, torna, taş, toprak, tuğla, tel, teneke…
Tarihten günümüze oyunlar oyuncaklarla (toys) birleşiyor, tasarlanıyor toplucaçç. Top, topaç, tekerlek, tren, tangram oluyor…
Tonlar, tınılar eşlik ediyor, tanışıyoruz, tanıyoruz T-istasyonunda , temas ediyoruz.. Doğalla, doğallıkla, birlikteç..
Tek başına, topluca…
Takılın bize…

Share