Soma Küpü

Soma Küpü

Soma-Cube  7  tahta  parçasından oluşan bir 3-D puzzle.  yüzlerce anlamlı şekil  yapılabiliyor. Bunlardan biri de küp. “Yaşam dönüşümdür” Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin sloganı.  Oyun, Sanat ve Zanaat derneğinin kurucuları bizler bu oyunu “yaşam dönüşümdür” olarak adlandırdık. Oyun Sanat ve Zanaat derneğinin  GEL OYNA kuruldu ve T-İSTASYONU projesi oluştu. T-istasyonunun içeriği gibi bu “ucu açık” ,çocuk- yetişkin her yaş grubuna hitap eden oyuncağımız aynı zamanda GEL OYNA  nın    temel oyunu..

Şöyle ki; Çocuklar ellerindeki tahta parçalarını hayallerinde farklı şekillere benzetebiliyorlar, onlar için herbir parça ayrı oyuncak.  Bizler de parçaları akılda tutmak için onlara harflerle birer sembolik isim verdik, bizi, genelde oyuna, oyuncağa, eğitime, yaşama bakış açımızı şekilleri anlatırken aktarabilmek için.

Birincisi:
“L” Love, Liebe  sevgi, sevgiyle başlıyor ve devam ediyoruz, ters çevrildiğinde “v”, kalp şeklinde, en küçük parça ama en önemlisi, olmazsa olmazımız

İkincisi:
“Z” şeklinde  : zihin, zeka, zanaat(maalesef unutulmuş bir kelime ve içerik),zaman

Üçüncüsü:
“T”  Tabiat, toprak, tohum  , tree (ağaç), tahta

Dördüncüsü:
“L” long life, uzun yaşam“L”,  ve Lust-Almanca (keyif) keyifli, sağlıklı   uzun yaşam, learning:öğrenme, sürdürülebilir öğrenme, yaşam kaynaklarımızın sürdürülebilirliği

Boyutlarımız artıyor..

Beşincisi:
Duyu (tahta, dokunma duyusu, rahatlatıyor, vücuttaki elektriği alıyor)

Altıncısı:
Duygu  (Duyu ve duygu birbirlerine çok benziyorlar ve birbirlerini tamamlıyorlar)

Yedincisi:
Derneğimiz; Oyun (oyun, sanat, zanaat) tamamlayıcı doğru,  çok boyutlu, çok yönlü, duygu ve duyudan sonra 3. D (Doğa) 3-Dimensional –Dönüşüm, Değişim

Şule Şenol’un anlatımıyla Soma-kübün hikayesi  TRT-Okul Akşam vakti programında 4. 30 dakikadan sonra https://www.youtube.com/watch?v=a-4KkAIh5z4

 

Share